PUINRECYCLING

Ook al doet de naam anders vermoeden, puin is geen afval. Betonpuin, mengpuin en asfalt kunnen dienst doen als waardevolle grondstof. Om puin bruikbaar te maken als secundaire bouwstof moet het wel eerst bewerkt worden door onze moderne puinbreekinstallatie. Het kwaliteitsproduct dat wij na recycling opleveren kan op verschillende manieren gebruikt worden.

Puinrecycling: het bewerken van steenachtig materiaal
Onze mobiele puinbreekinstallaties met een puinbreker, zeefmachine, rupskraan en shovel kan puin op iedere locatie verwerken tot bruikbare grondstof. Dit doen we met een team van vaste en gespecialiseerde medewerkers. Zij weten van puin steeds weer een hoogwaardige grondstof te maken.

Besparen van primaire grondstoffen
Door puin te bewerken tot gecertificeerd granulaat kunnen nieuwe primaire grondstoffen bespaard blijven. Zo kunt u een bijdrage leveren aan een duurzamere manier van bouwen. Een onderlaag voor een weg, (tijdelijke) terreinverharding, funderingsmateriaal of grind- en zandvervangend materiaal bij de betonproductie…granulaat kan op oneindig veel manieren ingezet worden.

Gecertificeerd granulaat
Van der Heijden Nistelrode is gespecialiseerd in puinbreken en puinrecycling. Voor puinrecycling hebben we de volgende productcertificaten:

  • Menggranulaat 0/16 en 0/31,5 voor toepassing in verhardingslaag, zandbed, ophoging of aanvulling.
  • Betongranulaat 0/31,5 en 4/31,5 voor toepassing in verhardingslaag, zandbed, ophoging of aanvulling.
  • Fijn granulaat 0/4 voor toepassing in verhardingslaag, zandbed, ophoging of aanvulling.
  • Hydraulisch menggranulaat 0/45 voor toepassing in verhardingslaag, zandbed, ophoging of aanvulling.
  • Asfaltgranulaat 0/16 en 0/31,5 voor toepassing in verhardingslagen van steenmengsel.
  • Asfaltgranulaat 22 RA 0/16 voor toepassing in asfaltmengsels (onderlagen en/of tussenlagen en deklagen).
  • Betongranulaat 4/16, 4/22, 4/32 en 16/32 voor toepassing als toeslagmateriaal in beton.